Verdeling van het vermogen

Verdeling van het vermogen bij een scheiding

De verdeling van inboedel en vermogen leidt bij een echtscheiding nogal eens tot discussie. Waar hebt u recht op? En wat is een eerlijke verdeling? Veel hangt af van de manier waarop u destijds bent getrouwd, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Hoe u het ook hebt vastgelegd: wij adviseren u over de gevolgen van uw echtscheiding als het gaat om de verdeling van het vermogen.

Verdeling van het vermogen – Voorkom discussie!

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan hebt u beiden recht op de helft van het vermogen. Maar let op: vaak vallen pensioenrechten en voorwaardelijke schenkingen daar niet onder. Bij huwelijkse voorwaarden kijken we eerst naar de afspraken die destijds zijn gemaakt.

Daarbij is zeker zo belangrijk of u die afspraken ook hebt nageleefd. Dit bepaalt voor een groot deel de verdeling.

Voorkom discussie en laat u goed informeren. Wij zijn graag uw aanspreekpunt en adviseur.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Bel ons op 06 2242 1558 of vul het contactformulier in!