Partneralimentatie betalen

Partneralimentatie – wederzijdse onderhoudsplicht

Wanneer u tot een echtscheiding besluit, houdt de wederzijdse onderhoudsplicht niet op. Meestal betaalt de meest verdienende partner partneralimentatie als u zelf niet genoeg inkomsten hebt. De alimentatie is dan een financiële bijdrage in het levensonderhoud van uw voormalige partner. De hoogte van deze partneralimentatie bepaalt u samen.

Komt u er met elkaar niet uit? Dan helpen wij u om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen op basis van de wettelijke regeling. Of u nu ondernemer bent, loon ontvangt uit een dienstbetrekking of andere inkomstenbronnen hebt.

Hoelang loopt de partneralimentatie?

De maximale duur van de verplichting om partneralimentatie te betalen is 12 jaar te rekenen vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand.

Soms mag degene die alimentatie ontvangt de rechter vragen deze periode te verlengen. Op verzoek van de alimentatiegerechtigde kan de alimentatietermijn door de rechter worden verlengd en wel binnen 3 maanden na beëindiging. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer beëindiging van alimentatie te drastisch is voor de ex-partner.
U ontvangt geen partneralimentatie meer als u weer gaat samenwonen of trouwen.

Wanneer het huwelijk minder dan vijf jaar geduurd heeft en wanneer er geen kinderen zijn, dan is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan de periode van het huwelijk. Natuurlijk kunt u in al deze gevallen samen andere afspraken maken. Ook daarbij helpen wij u graag.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Bel ons op 06 2242 1558 of vul het contactformulier in!