Pensioen en echtscheiding hoer regel je het?

Pensioen na een scheiding

Hebt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een pensioen opgebouwd? Dan deelt u dit bedrag na een scheiding met uw ex-partner. Dit is wettelijk bepaald. Deze regel geldt voor de volgende pensioenvormen:

  • huwelijksouderdomspensioen
  • partnerschapsouderdomspensioen
  • kapitaalverzekeringen met pensioenclausule
  • pensioenreservering in een vennootschap
  • militaire pensioenen
  • SAIP-pensioen

Gevolgen van de scheiding voor uw pensioenregeling

Het is belangrijk dat u binnen twee jaar na uw scheiding aan uw pensioenuitvoerder doorgeeft dat u het pensioen laat verevenen. Dit kan via een speciaal formulier. Maar u mag in overleg met uw partner ook afwijken van de regels in de wet.

Uw gezamenlijke afspraken legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Wilt u weten welke gevolgen de scheiding heeft voor uw pensioenregeling? En hoe u hier slim mee omgaat?

Apart Finance informeert en adviseert u graag.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Bel ons op 06 2242 1558 of vul het contactformulier in!