In 2018 gaat er een aantal hypotheekregels veranderen. Wat houden de veranderingen in en wat betekenen deze voor u?

Maximale hypotheek
De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101 % naar 100 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u uw woning volledig kan financieren, maar de bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting en adviseurskosten met eigen geld moet betalen.

Maximale hypotheekberekening
Bij het kopen van een huis wordt uw maximale hypotheek bepaald aan de hand van een woonquote. Een woonquote is het gedeelte van het totale inkomen van u en uw partner dat u mag besteden aan de woning. De hoogte van de woonquote wordt berekend op basis van 100% van het hoogste inkomen en 70% van het laagste inkomen. Vervolgens wordt uw maximale hypotheek berekend door het totale inkomen van u en uw partner te vermenigvuldigen met uw woonquote. In 2018 gaat een groter percentage van het laagste inkomen meetellen. De woonquote wordt wel verlaagd. Afhankelijk van uw situatie, kunt u dus juist meer of minder lenen.

Huis verkopen voor 2018
Hypotheek oversluiten voor 2018

Nationale Hypotheek Garantie
De grens waarbinnen u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen, gaat omhoog van 245.000 naar 265.000 euro. De kans is daardoor groter dat u een NHG-hypotheek kan krijgen en ook profiteert van een rentekorting.

Restschuldregeling
Per 1 januari 2018 vervalt de aftrekbaarheid van de restschuldregeling. Een restschuld ontstaat als de schuld op de woning hoger is dan de verkoopprijs. Met de restschuldregeling kan de schuld in een nieuwe hypotheek meegefinancierd worden, waardoor verhuizen toch mogelijk wordt. De aftrekbaarheid blijft bestaan voor restschulden die zijn ontstaan uit een verkoop tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De rente van restschulden van na die datum, zijn straks niet meer aftrekbaar.

Hypotheekrenteaftrek
Het nieuwe kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen voor de hoogste belastingschijf. Over uw hypotheek betaalt u rente. Deze rente mag u meestal voor een deel aftrekken van uw belastbaar inkomen. In het nieuwe regeerakkoord is besloten om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen vanaf 2020 met jaarlijkse stappen van 3%. Voor u kan dat betekenen dat u de komende jaren minder belastingvoordeel heeft.

Eigenwoningforfait
In 2020 gaat het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Het eigenwoningforfait is het bedrag dat u bij uw inkomen moet tellen voor uw eigen woning. Het is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Door de verlaging betaalt u straks minder belasting. De regeling wordt bij ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) de komende 30 jaar stapsgewijs afgebouwd. Huiseigenaren die hun hypotheek grotendeels of helemaal hebben afgelost, gaan de komende jaren daardoor steeds een beetje meer belasting betalen.

Wilt u ook de veranderingen doorspreken met een adviseur? Of heeft u vragen over de hypotheekverandering. Vul dan het onderstaand contact formulier in.

Diana van der Werf Apart Finance Bergen op Zoom

Ik Zou u Graag Persoonlijk Willen Ontmoeten!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Plan u afspraak in!. Bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur met Apart Finance of maak gebruik van het contactformulier.

Kantoor:
Bedrijfsverzamelgebouw :

“de Roembrandt”
Boerenverdriet 20
4613 AK  Bergen op Zoom

Telefoon: +31 622 421 558
Email: info@apartfinance.nl

Contact formulier